Czas wygenerowania treści 2020-09-27 18:51:39

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/35/20/2009 z dnia 18 marca 2009 roku
w sprawie:
dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
art. 413 ust. 5 i 6
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
(t. j. Dz. U. Nr 129 z 2006 roku, poz. 902 z póĽn. zm.)

§ 1


Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Pana Andrzeja Jeżewskiego, Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-03-2009 12:04:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713