Czas wygenerowania treści 2020-09-27 20:03:52

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/35/6/2009 z dnia 18 marca 2009 roku
w sprawie:
zmiany uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Na podstawie
art. 18 pkt 6, pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 24 ust. 4
ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t. j. Dz. U. Nr 121 z 2004 roku, poz. 1266 z póĽn. zm.)
oraz art. 165
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


1. Zmienia się uchwałę Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych poprzez nadanie § 7 ust. 1 następującego brzmienia:

„Ustala się przychody i wydatki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości:
- przychody 5 600 000 zł,
- wydatki 8 455 338 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.”


2. Załącznik nr 10 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-03-2009 11:00:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713