Czas wygenerowania treści 2021-01-28 15:51:36

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/57/11/2002 z dnia 7 października 2002 roku
w sprawie:
zmiany uchwały nr I/48/2/2002 z dnia 18 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej”

Na podstawie
art.18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz.1590 z póĽn. zm.)
w związku z § 2 pkt 3
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1997 roku
w sprawie szczegółowych zasad dofinansowania inwestycji sportowych ze środków
pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków
oraz przekazywania środków i ich rozliczania
(Dz. U. Nr 46 z 1997 roku, poz. 293 z póĽn. zm.)

§ 1


Z uwagi na zwiększenie limitu środków z dopłat do stawek w grach liczbowych w 2002 roku dokonać zmiany uchwały nr I/48/2/2002 z dnia 18 marca 2002 roku w ten sposób, że w załączniku do uchwały:w poz. 47 kol. 8,10 dotychczasowe zapisy otrzymują brzmienie: „348”,
w poz. 35 kol. 10 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie: „1 052.0”,
w poz. 35 kol. 11 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie:„2 017.0”,


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713