Czas wygenerowania treści 2021-01-24 20:25:54

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/56/13/2002 z dnia 23 września 2002 roku
w sprawie:
zmiany uchwały nr I/48/2/2002 z dnia 18 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej”

Na podstawie
art. 18 pkt. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z § 2 pkt 3
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1997 roku
w sprawie szczegółowych zasad dofinansowania inwestycji sportowych ze środków
pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków
oraz przekazywania środków i ich rozliczania
(Dz.U. Nr 46 z 1997 roku, poz. 293 z póĽn. zm.)

§ 1


Z uwagi na niewykorzystanie w 2002 roku przez Gminy środków finansowych:


1. Dokonać zmiany uchwały Nr I/48/2/2002 z dnia 18 marca 2002 roku w ten sposób, że w załączniku do uchwały pod nazwą „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej- Województwo Śląskie na rok 2002”:


1) w poz. 21 kol.10 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie „200”, kol. 11 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie „40”,


2) w poz. 25 kol. 8 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie „59” kol. 10 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie „59”,


3) w poz. 27 kol. 8 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie „1.111” kol. 11 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie „411”,


4) w poz. 30 kol. 8 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie „584” kol. 10 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie „500”, kol. 11 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie „84”,


5) w poz. 34 kol. 8 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie „577” kol. 10 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie „550”, kol. 11 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie „27”,


6) w poz. 37 kol. 8 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie „686” kol. 10 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie „686”,


7) w poz. 40 kol. 8 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie „464” kol. 10 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie „464”,


8) w poz. 42 kol. 8 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie „95” kol. 10 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie „85”, kol. 11 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie „10”,


9) Dopisać poz. 46, 47, 48, 49, 50 stanowiące inwestycje dodatkowo dofinansowane w ramach przesunięcia środków niewykorzystanych przez Gminy w wysokości 433 tyś. zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


2. Załącznik do uchwały po nazwą „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej- Województwo Śląskie na rok 2002” rozszerzyć przez dopisane dodatkowo dofinansowanych inwestycji w ramach dokonanej korekty przyznanego limitu środków na rok 2002 w pozycji 46, 47, 48, 49, 50 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713