Czas wygenerowania treści 2020-07-14 13:21:49

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/53/13/2002 z dnia 8 lipca 2002 roku
w sprawie:
zmiany uchwały nr I/30/1/01 z dnia 29 stycznia 2001 roku w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002

Na podstawie
art.18 pkt. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Dokonać zmiany uchwały nr I/30/1/01 w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713