Czas wygenerowania treści 2020-07-16 19:05:49

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/51/5/2002 z dnia 17 czerwca 2002 roku
w sprawie:
nadania statutu Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590)
w związku z art. 98 ust. 2
ustawy z dnia 13 paĽdziernika 1998 roku – przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną
(Dz.U. Nr 133, poz. 872 z póĽn. zm.)

§ 1


Nadać statut wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej o nazwie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2


Traci moc dotychczasowy statut państwowej jednostki budżetowej o nazwie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, nadany przez Wojewodę Katowickiego Zarządzeniem nr 204/92 z dnia 15 grudnia 1992 roku, zmieniony Zarządzeniem nr 154/94 z dnia 22 listopada 1994 roku.


§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713