Czas wygenerowania treści 2021-01-24 10:39:00

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/32/2/2009 z dnia 14 stycznia 2009 roku
w sprawie:
upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania „Deklaracji współfinansowania dla Partnerów z Krajów Członkowskich UE i Norwegii wnioskujących o fundusze INTERREG IV C (EFRR/fundusze norweskie)/Co-financing Statement for Partners from EU Member States and Norway applying for INTERREG IV C funding (ERDF/Norwegian funding)” w celu realizacji projektu „Post Re-Convert” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C

Na podstawie
art. 57 ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Upoważnia się Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania „Deklaracji współfinansowania dla Partnerów z Krajów Członkowskich UE i Norwegii wnioskujących o fundusze INTERREG IV C (EFRR/fundusze norweskie) / Co-financing Statement for Partners from EU Member States and Norway applying for INTERREG IV C funding (ERDF / Norwegian funding)” w celu realizacji projektu „Post Re-Convert” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.
Upoważnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-01-2009 09:54:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713