Czas wygenerowania treści 2021-01-24 10:05:34

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/32/1/2009 z dnia 14 stycznia 2009 roku
w sprawie:
przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu „Post Re-Convert” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań w latach 2010-2012 na realizację projektu „Post Re-Convert” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C

Na podstawie
art. 11 ust. 2 pkt 1, pkt 5, pkt 6, art. 18 pkt 14, pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
art. 184 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Przystępuje się do realizacji projektu „Post Re-Convert” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.


§ 2


1. Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań w latach 2010-2012 na realizację projektu „Post Re-Convert” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.

2. Ustala się wysokość zobowiązań Województwa Śląskiego w latach 2009-2012 związanych z realizacją projektu, o którym mowa w ust. 1 na kwotę 417 800,00 EUR, co stanowi szacunkową kwotę 1 714 024,50 PLN (wg kursu euro NBP z dnia 24 grudnia 2008 roku: 4,1025 PLN).


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-01-2009 09:52:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713