Czas wygenerowania treści 2020-07-16 19:24:45

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/49/15/2002 z dnia 15 kwietnia 2002 roku
w sprawie:
przyjęcia informacji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o stanie fitosanitarnym w województwie śląskim w roku 2001

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590),
w związku z art. 49 a ust. 2
ustawy z dnia 12 lipca1995 roku o ochronie roślin uprawnych
(Dz. U. Nr 66 z 1999 roku, poz. 751 z póĽn. zm.)

§ 1


Przyjąć informację Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o stanie fitosanitarnym w województwie śląskim w roku 2001, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713