Czas wygenerowania treści 2020-07-16 19:41:35

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/49/10/2002 z dnia 15 kwietnia 2002 roku
w sprawie:
wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiegodo Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Na podstawie
Na podstawie art. 413 ust. 5 pkt 6
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska
Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póĽn. zm.)
oraz art. 18 pkt 20 i art. 41 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590)
w związku z § 11 ust. 2 pkt 5 i ust. 3
Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

§ 1


Postanawia się wyznaczyć do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jako przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego, Pana Ryszarda Ostrowskiego.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713