Czas wygenerowania treści 2021-01-19 12:55:48

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/48/2/2002 z dnia 18 marca 2002 roku
w sprawie:
uchwalenia Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej z uwzględnieniem dofinansowania przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu w roku 2002

Na podstawie
art. 18 pkt 2 i art. 14 ust.1 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590)
w związku z § 2 pkt 3
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1997 roku
w sprawie szczegółowych zasad dofinansowania inwestycji sportowych
ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania
(Dz.U. Nr 46, poz. 293 z póĽn. zm.)

§ 1


Uchwalić Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej z uwzględnieniem dofinansowania przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu w roku 2002, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Traci moc uchwała nr I/42/32/2001 z dnia 22 paĽdziernika 2001 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/40/1/2001 z dnia 26 września 2001 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej z uwzględnieniem rozdysponowania niewykorzystanych środków przyznanych przez Sejmik Województwa Śląskiego gminom na realizację inwestycji sportowych w ramach przyznanego przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu limitu środków na rok 2001.


§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713