Czas wygenerowania treści 2021-01-24 10:49:36

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/31/13/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku
w sprawie:
upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, do jednoosobowego podpisania Deklaracji współfinansowania dla Partnerów z Krajów Członkowskich i Norwegii wnioskujących o fundusze INTERREG IVC (EFRR/fundusze norweskie) - Co-financing Statement for Partners from Member States and Norway applying for INTERREG IVC funding (ERDF/Norwegian funding) w celu realizacji projektu „STARLAMP” realizowanego w ramach programu INTERREG IVC

Na podstawie
art. 57 ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


1. Upoważnia się Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, do jednoosobowego podpisania Deklaracji współfinansowania dla Partnerów z Krajów Członkowskich i Norwegii wnioskujących o fundusze INTERREG IVC (EFRR/fundusze norweskie) - Co-financing Statement for Partners from Member States and Norway applying for INTERREG IVC funding (ERDF/Norwegian funding) w celu realizacji projektu „STARLAMP” realizowanego w ramach programu INTERREG IVC.

2. Upoważnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Traci moc Uchwała Nr III/18/3/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-12-2008 11:07:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713