Czas wygenerowania treści 2021-01-19 13:48:08

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/46/4/2002 z dnia 21 stycznia 2002 roku
w sprawie:
dokonania zmian w statucie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski” w Katowicach z siedzibą w Chorzowie i przyjęcia tekstu jednolitego statutu

Na podstawie
art. 14 ust.1 pkt 11 oraz art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.),
zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski”
w Katowicach z siedzibą w Chorzowie
przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/8/8/99 z dnia 31 maja 1999 roku

§ 1


1. Dokonać zmian w statucie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski” w Katowicach z siedzibą w Chorzowie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjąć jednolity tekst statutu jak w załączniku nr 2 do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713