Czas wygenerowania treści 2020-07-07 07:39:10

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/30/19/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie:
zmiany uchwały własnej Nr III/22/4/2008 z dnia 19 marca 2008 roku zmienionej uchwałami Nr III/23/22/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku, Nr III/24/12/2008 z dnia 21 maja 2008 roku, Nr III/25/11/2008 z 19 czerwca 2008 roku, Nr III/26/15/2008 z dnia 02 lipca 2008 roku oraz Nr III/27/19/2008 z 27 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastom: Bielsko-Biała, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mikołów, Jaworzno, Żory, Piekary Śląskie, Rybnik, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Powiatom: Będzińskiemu, Cieszyńskiemu, Lublinieckiemu, Myszkowskiemu, Pszczyńskiemu, Tarnogórskiemu, Zawierciańskiemu, Żywieckiemu i Gminom: Wilkowice, Mykanów, Konopiska, Knurów, Węgierska Górka, Lyski, Poraj, MiedĽna, Orzesze, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Rydułtowy, Zawiercie na budowę kompleksów sportowych

Na podstawie
art. 8 a oraz art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5 oraz art. 175 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Zmienia się uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/22/4/2008 z dnia 19 marca 2008 roku (z póĽn. zm.) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastom: Bielsko-Biała, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mikołów, Jaworzno, Żory, Piekary Śląskie, Rybnik, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Powiatom: Będzińskiemu, Cieszyńskiemu, Lublinieckiemu, Myszkowskiemu, Pszczyńskiemu, Tarnogórskiemu, Zawierciańskiemu, Żywieckiemu i Gminom: Wilkowice, Mykanów, Konopiska, Knurów, Węgierska Górka, Lyski, Poraj, MiedĽna, Orzesze, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Rydułtowy, Zawiercie na budowę kompleksów sportowych, w ten sposób że:


  • w tytule uchwały po wyrazie „Żory”, wykreśla się wyrazy „Piekary Śląskie”,

  • w § 1 po wyrazach:


„Miasto Jaworzno - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)”,

wykreśla się wyrazy:

„Miasto Piekary Śląskie - 333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)”,


  • w § 2 w grupie Miast po wyrazie „Żory”, wykreśla się wyrazy „Piekary Śląskie”.
§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-11-2008 13:51:35
Ostatnia aktualizacja: 27-11-2008 13:54:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713