Czas wygenerowania treści 2021-07-30 02:17:03

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/44/11/2001 z dnia 17 grudnia 2001 roku
w sprawie:
przystąpienia do tworzącego się Związku Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie-Mokrem

Na podstawie
art. 18 pkt 18
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)

§ 1


Przystąpić do tworzącego się Związku Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie-Mokrem jako jeden z członków założycieli.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713