Czas wygenerowania treści 2020-07-14 12:36:11

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/43/27/2001 z dnia 19 listopada 2001 roku
w sprawie:
określenia Trybu i warunków koniecznych do zainicjowania zmiany lub wypowiedzenia Kontraktu Województwa Śląskiego na lata 2001 – 2002 przez stronę samorządową

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
w związku z art. 22 ust. 2
ustawy z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
(Dz.U. Nr 48, poz. 550 z póĽn. zm.)

§ 1


Określić „Tryb i warunki konieczne do zainicjowania zmiany lub wypowiedzenia Kontraktu Województwa Śląskiego na lata 2001 – 2002 przez stronę samorządową” stanowiący załącznik nr 1.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713