Czas wygenerowania treści 2021-01-28 14:54:40

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/42/32/2001 z dnia 22 października 2001 roku
w sprawie:
zmiany uchwały Nr I/40/10/2001 z dnia 26 września 2001 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej z uwzględnieniem rozdysponowania niewykorzystanych środków przyznanych przez Sejmik Województwa Śląskiego gminom na realizację inwestycji sportowych w ramach przyznanego przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu limitu środków w roku 2001

Na podstawie
art. 18 pkt 2 i art. 14 ust.1 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie wojewódzkim
(Dz.U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
w związku z § 2 pkt 3
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1997 roku
w sprawie szczegółowych zasad dofinansowania inwestycji sportowych
ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych,
trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania
(Dz.U. Nr 46, poz. 293 z póĽn. zm.)
§ 1


Dokonać zmiany uchwały Nr I/40/10/2001 z dnia 26 września 2001 roku w ten sposób, że w załączniku do uchwały:
1. w poz. 14 kol. 12 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie "1.187,8"
2. w poz. 14 kol. 13 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie "1.312,2"
3. skreśla się poz. 21
4. skreśla się poz. 23
5. w grupie dodatkowego dofinansowania w wysokości 1.200 tys. zł przyznanego przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie w roku 2001 w ramach programu rozwoju bazy sportowej
a. w poz. 2 skreśla się kol. 12
b. w poz. 2 kol. 13 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie "66,0"

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713