Czas wygenerowania treści 2020-07-11 12:23:42

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/42/29/2001 z dnia 22 października 2001 roku
w sprawie:
zatwierdzenia zmian do Kontraktu Wojewódzkiego

Na podstawie
art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
oraz art. 16 ust. 5
ustawy z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
(Dz.U. Nr 48, poz. 550 z póĽn. zm.)
§ 1


Zatwierdzić zmiany do Kontraktu Wojewódzkiego w formie "Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego zawartego dnia 19 czerwca 2001 roku w Warszawie pomiędzy Radą Ministrów, reprezentowaną przez Jerzego Kropiwnickiego, Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa a Samorządem Województwa Śląskiego reprezentowanym przez Jana Olbrychta, Marszałka Województwa Śląskiego, dotyczącego zmian w Kontrakcie Województwa Śląskiego", w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713