Czas wygenerowania treści 2021-01-19 12:39:18

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/39/3/2001 z dnia 28 sierpnia 2001 roku
w sprawie:
uchwalenia wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu w roku 2001

Na podstawie
art.18 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
w związku z § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1997 roku
w sprawie szczegółowych zasad dofinansowania inwestycji sportowych ze środków pochodzących
z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków
oraz przekazywania środków i ich rozliczania
(Dz. U. Nr 46, poz. 293 z póĽn. zm.)
§ 1


Uchwalić wojewódzki program rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dodatkowego dofinansowania przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu w roku 2001, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2


Traci moc uchwała nr I/32/4/01 z dnia 19 marca 2001 roku w sprawie uchwalenia wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu w roku 2001.

§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713