Czas wygenerowania treści 2020-07-09 00:34:19

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/27/19/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku
w sprawie:
zmiany uchwały własnej Nr III/22/4/2008 z dnia 19 marca 2008 roku zmienionej uchwałami: Nr III/23/22/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku, Nr III/24/12/2008 z dnia 21 maja 2008 roku, Nr III/25/11/2008 z 19 czerwca 2008 roku oraz Nr III/26/15/2008 z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastom: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mikołów, Jaworzno, Żory, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Powiatom: Będzińskiemu, Cieszyńskiemu, Lublinieckiemu, Myszkowskiemu, Pszczyńskiemu, Tarnogórskiemu, Zawierciańskiemu, Żywieckiemu i Gminom: Bieruń, Wilkowice, Mykanów, Konopiska, Knurów, Węgierska Górka, Lyski, Poraj, MiedĽna, Orzesze, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Rydułtowy, Zawiercie na budowę kompleksów sportowych

Na podstawie
art. 8 a, art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm),
oraz w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104)

§ 1


Zmienia się uchwałę własną Nr III/22/4/2008 z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastom: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mikołów, Jaworzno, Żory, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Powiatom: Będzińskiemu, Cieszyńskiemu, Lublinieckiemu, Myszkowskiemu, Pszczyńskiemu, Tarnogórskiemu, Zawierciańskiemu, Żywieckiemu i Gminom: Bieruń, Wilkowice, Mykanów, Konopiska, Knurów, Węgierska Górka, Lyski, Poraj, MiedĽna, Orzesze, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Rydułtowy, Zawiercie na budowę kompleksów sportowych, w ten sposób że:

- tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

udzielenia pomocy finansowej Miastom: Bielsko-Biała, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mikołów, Jaworzno, Żory, Piekary Śląskie, Rybnik, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Powiatom: Będzińskiemu, Cieszyńskiemu, Lublinieckiemu, Myszkowskiemu, Pszczyńskiemu, Tarnogórskiemu, Zawierciańskiemu, Żywieckiemu i Gminom: Wilkowice, Mykanów, Konopiska, Knurów, Węgierska Górka, Lyski, Poraj, MiedĽna, Orzesze, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Rydułtowy, Zawiercie na budowę kompleksów sportowych.

- § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Udziela się pomocy finansowej w łącznej wysokości 11.988.000 zł (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy zł) na budowę kompleksów sportowych następującym jednostkom samorządu terytorialnego:
Miasto Bielsko-Biała333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Miasto Bytom333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Miasto Częstochowa333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Miasto Dąbrowa Górnicza333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Miasto Gliwice333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Miasto Mikołów333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Miasto Jaworzno,333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Miasto Piekary Śląskie333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Miasto Żory666.000 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy zł)Miasto Rybnik333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Miasto Sosnowiec333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Miasto Świętochłowice333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Miasto Tychy333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Miasto Zabrze333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Powiat Będziński333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Powiat Cieszyński333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Powiat Lubliniecki333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Powiat Myszkowski333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Powiat Pszczyński333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Powiat Tarnogórski333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Powiat Zawierciański333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Powiat Żywiecki333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Gmina Orzesze333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Gmina Lyski333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Gmina Wilkowice333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Gmina Mykanów333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Gmina Konopiska333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Gmina Knurów333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł))Gmina Węgierska Górka333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Gmina Poraj333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Gmina MiedĽna333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Gmina Racibórz333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł) Gmina Pietrowice Wielkie333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Gmina Rydułtowy333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)Gmina Zawiercie333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące zł)”


- w § 2 uchwała otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zawarcia z Miastami: Bielsko-Biała, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mikołów, Jaworzno, Żory, Piekary Śląskie, Rybnik, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Powiatami: Będzińskim, Cieszyńskim, Lublinieckim, Myszkowskim, Pszczyńskim, Tarnogórskim, Zawierciańskim, Żywieckim i Gminami: Wilkowice, Mykanów, Konopiska, Knurów, Węgierska Górka, Lyski, Poraj, MiedĽna, Orzesze, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Rydułtowy, Zawiercie umowy regulującej zasady udzielenia pomocy finansowej”.


§ 2


Przyjmuje się tekst jednolity uchwały, o której mowa w § 1, z uwzględnieniem zmian dokonanych niniejszą uchwałą oraz uchwałami Nr III/23/22/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku, Nr III/24/12/2008 z dnia 21 maja 2008 roku, Nr III/25/11/2008 z dnia 19 czerwca 2008 roku oraz Nr III/26/15/2008 z dnia 2 lipca 2008 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 01-09-2008 14:00:10
Ostatnia aktualizacja: 01-09-2008 14:01:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713