Czas wygenerowania treści 2020-07-09 00:03:12

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/27/6/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku
w sprawie:
upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z realizacją polepszenia funkcjonalności i komfortu trybuny zachodniej na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach zadania pod nazwą „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie

Na podstawie
art. 18 pkt 6 i 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
oraz art. 184 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązań w okresie od 2008 do 2011 roku na kwotę nie wyższą niż 110.000 tys. zł (słownie: sto dziesięć milionów złotych) przyznaną uchwałą Nr 143/2008 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 roku w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012” na zadanie - przebudowa Stadionu Śląskiego (województwo śląskie).


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 01-09-2008 11:31:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713