Czas wygenerowania treści 2021-01-19 12:51:09

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/37/20/2001 z dnia 25 czerwca 2001 roku
w sprawie:
poparcia wystąpienia Zarządu Województwa Śląskiego o przekazanie na własność Województwu Śląskiemu mienia Skarbu Państwa

Na podstawie
§ 2 ust. 2 pkt 4
Regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego
stanowiącego załącznik do Statutu Województwa Śląskiego
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 12 maja 2001 roku)
§ 1


1. Poprzeć starania Zarządu Województwa Śląskiego o przekazanie na własność Województwu Śląskiemu akcji spółek prawa handlowego należących do Skarbu Państwa - według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zobowiązać Zarząd do zintensyfikowania starań w tej mierze u Ministra Skarbu oraz Wojewody Śląskiego.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713