Czas wygenerowania treści 2020-07-14 11:02:45

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/37/1/2001 z dnia 25 czerwca 2001 roku
w sprawie:
zatwierdzenia Kontraktu Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002

Na podstawie
art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
oraz art. 16 pkt 5
ustawy z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
(Dz.U. Nr 48, poz. 550)
§ 1


Zatwierdzić "Kontrakt Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002" stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713