Czas wygenerowania treści 2020-07-11 13:00:55

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/28/8/2000 z dnia 11 grudnia 2000 roku
w sprawie:
zmiany uchwały własnej Nr I/26/9/2000 z dnia 6 listopada 2000 roku

Na podstawie
art. 12a, art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
§ 1


Dokonać zmiany uchwały własnej nr I/26/9/2000 z dnia 6 listopada 2000 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu sporządzania "Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002 (Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002)" w ten sposób, że w miejsce załącznika nr 2 o nazwie "Tryb i ramowy harmonogram sporządzania Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002 (Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002)" wprowadza się nowy załącznik nr 2 o nazwie "Tryb i ramowy harmonogram sporządzania Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002 (Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002) - po aktualizacji", w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713