Czas wygenerowania treści 2021-01-28 16:33:56

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/28/3/2000 z dnia 11 grudnia 2000 roku
w sprawie:
współorganizowania "VII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych - Śląsk 2001"

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
w związku z art. 111 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z póĽn. zm.)
oraz art. 4, art. 5 ust. 4 i art. 42
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej
(Dz.U. Nr 25, poz. 113 z póĽn. zm.)
§ 1


Zorganizować wspólnie z Urzędem Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie "VII Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Zimowych - Śląsk 2001", zwaną dalej Olimpiadą, przeznaczając na ten cel kwotę 525.000,- zł.

§ 2


Zobowiązać Zarząd Województwa Śląskiego do zawarcia porozumienia z Urzędem Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie, w sprawie zasad organizacji i finansowania przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Olimpiady.

§ 3


Zobowiązać Zarząd Województwa Śląskiego do podpisania umowy z bezpośrednim organizatorem Olimpiady, którym zgodnie z wyborem dokonanym przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu jest Śląski Związek Związków i Klubów Sportowych w Katowicach, z siedzibą przy ulicy Kościuszki 191.

§ 4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713