Czas wygenerowania treści 2020-07-09 19:18:09

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/18/62/2000 z dnia 10 kwietnia 2000 roku
w sprawie:
wyznaczenia ekspertów do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Na podstawie
art. 88 e ust. 5 pkt. 5
ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska
(Dz. U. Nr 49 z 1994 roku, poz. 196 z póĽn. zm.),
§ 11 ust. 2 pkt. 5 i ust. 3 Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
oraz art. 18 pkt. 20 i art. 41 ust. 2 pkt. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
§ 1


Uchylić uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/3/3/99 z dnia18 stycznia 1999 roku, w sprawie wyznaczenia ekspertów do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 2


Postanawia się wyznaczyć do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jako ekspertów z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej następujące osoby:
- Pana Mariana Gajdę,
- Pana Andrzeja Skowrońskiego.

§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713