Czas wygenerowania treści 2020-07-09 16:37:06

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/24/1/2008 z dnia 21 maja 2008 roku
w sprawie:
aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2008-2010 i po roku 2010, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008

Na podstawie
art. 18 pkt 6
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 166 ust. 1, ust. 4
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Wprowadza się zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Województwa Śląskiego stanowiącym załącznik Nr 15 do uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008

1. Zwiększa się planowane środki budżetu Województwa na zadaniach:  • w zakresie komunikacji (zakupy inwestycyjne):


- poz. Nr 2 - „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych” w latach 2009-2011 o kwotę 25.683.800 zł tj. z kwoty 24.000.000 zł do kwoty 49.683.800 zł.


  • w zakresie kultury fizycznej:


- poz. Nr 1 – „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” w roku 2008 o kwotę 7.800.000 zł, tj. z kwoty 1.537.824 zł do kwoty 9.337.824 zł.
- poz. Nr 2 – „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” w roku 2009 o kwotę 7.800.000 zł tj. z kwoty 150.000.000 zł do kwoty 157.800.000 zł.


2. Zmniejsza się planowane na rok 2008 środki budżetu Województwa na zadaniu:  • w zakresie kultury fizycznej:


- poz. Nr 2 – „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” o kwotę 7.800.000 zł tj. z kwoty 35.000.000 zł do kwoty 27.200.000 zł.


3. Uaktualnia się wartość kosztorysową zadania:  • w zakresie komunikacji (zakupy inwestycyjne):


- poz. Nr 2 „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych” z kwoty 160.000.000 zł do 163.872.800 zł.§ 2


Przyjmuje się tekst jednolity Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2008-2010 i po roku 2010 (załącznik nr 15 do uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008), po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 i § 2, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-05-2008 09:50:10
Ostatnia aktualizacja: 29-05-2008 13:48:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713