Czas wygenerowania treści 2020-05-31 03:45:59

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/18/47/2000 z dnia 13 marca 2000 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na wystąpienie Zarządu Województwa do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu nieruchomości położonej w Mikołowie-Mokre

Na podstawie
art. 18 ust. 19 a oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 i 8
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
w związku z treścią art. 24 pkt 5
ustawy z dnia 19 paĽdziernika 1991 roku
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
(Dz. U. Nr 57 z 1995 roku, poz. 299 z póĽn. zm.)
§ 1


Wyrazić zgodę na wystąpienie Zarządu Województwa do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu nieruchomości o powierzchni 83,6021 ha, położonej w Mikołowie-Mokre.
Wykaz działek składających się na przedmiotową nieruchomość określony jest w specyfikacji stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713