Czas wygenerowania treści 2020-07-09 18:46:04

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/18/46/2000 z dnia 13 marca 2000 roku
w sprawie:
utworzenia środka specjalnego pod nazwą Melioracja dla Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Na podstawie
art. 18 pkt. 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
w związku z art. 18 ust. 3 pkt 2 i art. 21 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póĽn. zm.)
§ 1


 1. Utworzyć środek specjalny pod nazwą "Melioracja" dla jednostki budżetowej, którą jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.
 2. Przyjąć plan przychodów i wydatków środka specjalnego "Melioracja" stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2


Na środek specjalny składają się środki finansowe gromadzone przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach na odrębnym rachunku bankowym, pochodzące ze świadczeń usług nie związanych z działalnością statutową jednostki:

 1. z tytułu odszkodowań, partycypacji, i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd lub użytkowanie,
 2. Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych,
 3. obsługi inwestycyjnej w ramach naprawy szkód górniczych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych,
 4. dokonywania uzgodnień dokumentacji dla różnych inwestorów,
 5. zastępstwa inwestorskiego na rzecz samorządów gminnych,
 6. odsetki od rachunku bankowego.

§ 3


Środek specjalny przeznacza się na:

 1. wydatki rzeczowe,
 2. wydatki ryczałtowe za udział w posiedzeniach członków Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych,
 3. umowy o dzieło na opracowanie opinii i koreferatów do projektów technicznych,
 4. koszty związane z dokonywanymi uzgodnieniami dla obcych inwestorów,
 5. zakupy wyposażenia,
 6. koszty prowadzenia rachunku,
 7. zakupy inwestycyjne,
 8. remonty lub odtworzenie mienia przekazanego jednostce w zarząd lub użytkowanie w związku z § 2 pkt 1 niniejszej uchwały.
  § 4


  Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

  § 5


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Ryszard Ostrowski
  Przewodniczący Sejmiku
  Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713