Czas wygenerowania treści 2020-07-11 13:26:44

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/26/9/2000 z dnia 6 listopada 2000 roku
w sprawie:
określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002 (Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002)

Na podstawie
art. 12a, art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
dążąc do realizacji "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2015",
przyjętej uchwałą nr I/24/1/2000 z dnia 25 września 2000 roku
§ 1


Przyjąć przedłożone przez Zarząd Województwa:
1. Zasady opracowania "Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002" (Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002), określone w załączniku nr 1.
2. Tryb i harmonogram prac nad sporządzaniem wyżej wymienionego programu, określone w załączniku nr 2.

§ 2


Zobowiązać Zarząd Województwa do składania Sejmikowi Województwa informacji o postępach prac nad "Programem Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002" (Wojewódzkim Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002).

§ 3


Zobowiązać Zarząd Województwa do przedłożenia Sejmikowi Województwa Śląskiego "Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002" (Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002).

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713