Czas wygenerowania treści 2020-07-03 16:01:22

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/23/10/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Miastu Tychy na remont i rozbudowę stadionu lodowego

Na podstawie
art. 8 a, art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)
§ 1Udziela się pomocy finansowej w wysokości 4.500.000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy zł) na remont i rozbudowę stadionu lodowego w Tychach.


§ 2


Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zawarcia z Miastem Tychy umowy regulującej zasady udzielenia pomocy finansowej.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-04-2008 11:28:26
Ostatnia aktualizacja: 21-04-2008 11:36:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713