Czas wygenerowania treści 2020-07-07 15:13:28

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/22/14/2008 z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie:
aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2008-2010 i po roku 2010, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008

Na podstawie
art. 18 pkt 6
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 166 ust. 1, ust. 4
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1Wprowadza się zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Województwa Śląskiego, stanowiącym załącznik nr 15 do uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008:1. Zmniejsza się nakłady poniesione do końca 2007 roku na zadaniach:


w komunikacji:


- poz. 3. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Dąbrowa Górnicza o kwotę 500.000 zł,


- poz. 4. Budowa północnej obwodnicy Pszczyny w ciągu DW 935 o kwotę 497.999 zł,


- poz. 5. Budowa obwodnicy Żywca w ciągu DW 945 i 946 o kwotę 471.940 zł,


- poz. 8. Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791 o kwotę 200.000 zł,


- poz. 9. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich o kwotę 20.618.009 zł,w ochronie zdrowia:


- poz. 1. Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju o kwotę 2.693.102 zł,


- poz. 4. Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej o kwotę 87.785 zł,


- poz. 13. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie o kwotę 415.607 zł,


- poz. 21. Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej o kwotę 220.000 zł,w kulturze:


- poz. 1. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach o kwotę 7.030.842 zł,


- poz. 2. Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen „Królowa Luiza” etap I o kwotę per saldo 43.088 zł,


- poz. 3. Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen „Królowa Luiza” etap II o kwotę 9.400 zł,


- poz. 4. Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach o kwotę 255.000 zł,


- poz. 5. Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej II etap o kwotę 114.760 zł,


- poz. 7. Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych o kwotę 1.690.940 zł,


- poz. 9. Przebudowa i modernizacja siedziby Teatru Rozrywki w Chorzowie o kwotę 362 zł,w kulturze fizycznej:


- poz. 1. Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie o kwotę 226.931 zł.2. Zwiększa się planowane na rok 2008 środki:z budżetu państwa dla zadań w zakresie komunikacji:


- poz. 1. Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej – o kwotę 15.999.110 zł,


- poz. 2. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego GTL S.A. MPL Katowice-Pyrzowice – o kwotę 6.517.230 zł.z budżetu Województwa dla zadań w zakresie kultury:


- poz. 2. Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen „Królowa Luiza” – etap I o kwotę 445.048 zł.3. Zwiększa się udział środków budżetu Województwa na finansowanie zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie z kwoty 100.000.000 zł do kwoty 250.000.000 zł.4. Wprowadza się nowe zadania:z zakresu transportu:


- poz. 2. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego GTL S.A. MPL Katowice-Pyrzowice


– o wartości kosztorysowej 21.842.497 zł,z zakresu ochrony zdrowia:


- poz. 29. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – zakup sprzętu i aparatury medycznej – o wartości kosztorysowej 50.813.000 zł.5. Skreśla się 2 zadania z zakresu ochrony zdrowia:


- Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju (poz. 2. aktualnie obowiązującej wersji WPI),


- Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach (poz. 4. aktualnie obowiązującej wersji WPI).6. Wprowadza się nowe nazwy zadań w kolumnie nr 2:


- w zakresie ochrony zdrowia: poz. 25. - Szpital Specjalistyczny w Zabrzu zamiast Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie,


- z zakresu kultury fizycznej: poz. 2. Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie, zamiast Zadaszenie widowni Stadionu Śląskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Stadionu Śląskiego.§ 2Zmienia się nazwę kolumny nr 7 z „Nakłady poniesione i planowane do poniesienia do 31.12.2007 r.” na „Nakłady poniesione do 31.12.2007 r.”§ 3Przyjmuje się tekst jednolity Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2008-2010 i po roku 2010 (załącznik nr 15 do uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008), po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 i § 2, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.§ 4Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.§ 5Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-03-2008 14:25:53
Ostatnia aktualizacja: 26-03-2008 14:43:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713