Czas wygenerowania treści 2020-07-09 19:20:16

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/22/4/2008 z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Miastom: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Powiatom: Będzin, Bieruń, Cieszyn, Lubliniec, Mikołów, Myszków, Pszczyna, Rybnik, Tarnowskie Góry, Zawiercie, Żywiec i Gminom: Wilkowice, Mykanów, Konopiska, Knurów, Krzepice, Poraj, MiedĽna, Racibórz, Pietrowice Wielkie, Rydułtowy, Zawiercie na budowę kompleksów sportowych

Na podstawie
art. 8 a, art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1Udziela się pomocy finansowej w łącznej wysokości 13.200.000 zł (trzynaście milionów dwieście tysięcy zł) na budowę kompleksów sportowych następującym jednostkom samorządu terytorialnego:


Miasto Bielsko-Biała - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Miasto Bytom - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Miasto Chorzów - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Miasto Częstochowa - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Miasto Dąbrowa Górnicza - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Miasto Gliwice - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Miasto Jastrzębie Zdrój - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Miasto Jaworzno - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Miasto Katowice - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Miasto Mysłowice - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Miasto Piekary Śląskie - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Miasto Ruda Śląska - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Miasto Rybnik - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Miasto Siemianowice Śląskie - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Miasto Sosnowiec - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Miasto Świętochłowice - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Miasto Tychy - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Miasto Zabrze - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Powiat Będzin - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Powiat Bieruń - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Powiat Cieszyn - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Powiat Lubliniec - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Powiat Mikołów - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Powiat Myszków - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Powiat Pszczyna - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Powiat Rybnik - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Powiat Tarnowskie Góry - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Powiat Zawiercie - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Powiat Żywiec - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Gmina Wilkowice - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Gmina Mykanów - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Gmina Konopiska - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Gmina Knurów - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Gmina Krzepice - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Gmina Poraj - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Gmina MiedĽna - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Gmina Racibórz - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Gmina Pietrowice Wielkie - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Gmina Rydułtowy - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)


Gmina Zawiercie - 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy zł)§ 2Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zawarcia z Miastami: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Powiatami: Będzin, Bieruń, Cieszyn, Lubliniec, Mikołów, Myszków, Pszczyna, Rybnik, Tarnowskie Góry, Zawiercie, Żywiec i Gminami: Wilkowice, Mykanów, Konopiska, Knurów, Krzepice, Poraj, MiedĽna, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Rydułtowy, Zawiercie umowy regulującej zasady udzielenia pomocy finansowej.§ 3Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.§ 4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-03-2008 13:37:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713