Czas wygenerowania treści 2021-07-30 03:52:42

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/49/2/2002 z dnia 15 kwietnia 2002 roku
w sprawie:
zmiany uchwały nr I/45/8/2001 w sprawie ustalenia liczebności i składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

Na podstawie
art. 18 pkt 20 i art. 28
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590)
w związku z § 5 ust. 2 pkt 8 i § 7 ust. 1 Regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego,
stanowiącego załącznik Nr 1 do Statutu Województwa Śląskiego
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 12 maja 2001 roku, poz. 657)

§ 1


W uchwale nr I/45/8/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia liczebności i składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w § 2 pkt 11 skreśla się „Andrzej Osiecki” i wpisuje w to miejsce „Jerzy Siedlaczek”.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713