Czas wygenerowania treści 2020-07-14 17:51:58

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/21/5/2000 z dnia 19 czerwca 2000 roku
w sprawie:
odwołania członka doraĽnej Komisji ds. Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

Na podstawie
art. 28 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
§ 1


Odwołać Radnego Zygmunta Klosę ze składu doraĽnej Komisji ds. Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, powołanej uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/3/15/99 z dnia 18 stycznia 1999 roku.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713