Czas wygenerowania treści 2021-01-24 10:19:39

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/20/8/2000 z dnia 29 maja 2000 roku
w sprawie:
utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Na podstawie
art. 8 ust. 1 i art. 14 ust. 1 pkt 15
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
oraz art. 5 ust. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
(Dz.U. Nr 1 z 1995 roku, poz. 1 z póĽn. zm.)
§ 1


Tworzy się samorządową jednostkę organizacyjną Województwa Śląskiego o nazwie: "Wojewódzki Urząd Pracy" w Katowicach, zorganizowaną w formie jednostki budżetowej.


§ 2


Sposób funkcjonowania jednostki oraz jej zadania określa Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, który stanowi załącznik do uchwały.


§ 3


Ustalić dzień rozpoczęcia działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy na 1 lipca 2000 roku.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713