Czas wygenerowania treści 2020-07-14 12:58:14

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/20/4/2000 z dnia 29 maja 2000 roku
w sprawie:
przyjęcia Zasad i trybu prac nad Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 11, art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
§ 1


Przyjąć "Zasady i tryb prac nad Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego".

1. Dla opracowania "Projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego" Zarząd Województwa powołuje:

1) Komitet Sterujący, którego podstawowym zadaniem jest nadzór nad przebiegiem prac związanych z tworzeniem Strategii. W jego skład wchodzą przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego oraz Przewodniczący Komisji Planowania i Realizacji Rozwoju Województwa.

2) Zespół Zadaniowy ds. Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, którego celem jest opracowanie projektu strategii. Członkami Zespołu są eksperci ds. rozwoju regionalnego i lokalnego oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.

3) Zespół Programujący ds. Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, którego głównym zadaniem jest wypracowanie bilansu strategicznego regionu. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele powiatów i ich związków, środowisk gospodarczych, naukowych, kulturotwórczych, związków zawodowych itp.

4) Głównego Konsultanta Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego odpowiedzialnego za metodologiczną stronę procesu budowy strategii.


2. "Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego" składa się z następujących części:

1) sytuacja społeczno-gospodarcza województwa.

2) Diagnoza strategiczna województwa.

3) pola strategiczne i wizja rozwoju województwa.

4) Priorytety rozwoju, cele strategiczne, kierunki działań województwa, przedsięwzięcia.

5) Monitoring i ocena procesów realizacyjnych.


3. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego podlega zaopiniowaniu na sesji Sejmiku. Komisja Planowania i Realizacji Rozwoju Województwa, jako wiodąca, konsultuje następnie projekt Strategii z merytorycznymi komisjami Sejmiku i środowiskami opiniodawczymi. Ostateczna wersja Strategii zostaje przekazana Zarządowi Województwa do opracowania i końcowej redakcji.


4. Sejmik Województwa uchwala "Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego" na specjalnej sesji.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713