Czas wygenerowania treści 2020-05-31 02:46:29

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/15/4/1999 z dnia 28 grudnia 1999 roku
w sprawie:
przekazania Województwu Śląskiemu na własność, w drodze umowy, nieruchomości położonej w miejscowości Kornowac, oraz udzielenia Zarządowi Województwa Śląskiego zgody na podjęcie działań związanych z przekazaniem

Na podstawie
art. 18 pkt 19 a w związku z art. 14 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
w związku z art. 72 ustawy z dnia 13 paĽdziernika 1998 roku &&(Dz. U. Nr 133, poz. 872 z póĽn. zm.)
§ 1


Sejmik Województwa Śląskiego wyraża wolę przejęcia na własność, w drodze umowy, nieruchomości położonej w miejscowości Kornowac, oraz udziela zgody Zarządowi Województwa Śląskiego na podjęcie działań związanych z przekazaniem.


§ 2


1. Upoważnić Zarząd Województwa Śląskiego do wystąpienia do Agencji Mienia Wojskowego o przekazanie na własność, w drodze umowy, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
2. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów symbolami: 70/6 - KW 93743, 72/7 - KW 40576, 68/6 - KW 40576, 1394/145 - KW 40576, 905/147 - KW 40576, 906/147 - KW 40576, 1398/142 &

§ 3


Zagospodarować przedmiotową nieruchomość na cele związane z wykonywaniem zadań administracji publicznej, tj. edukacji publicznej.§ 4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 5


Termin wykonania uchwały - niezwłocznie.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713