Czas wygenerowania treści 2020-07-07 08:22:38

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/15/3/1999 z dnia 28 grudnia 1999 roku
w sprawie:
przekazania Województwu Śląskiemu na własność, w drodze umowy, nieruchomości położonej w Wiśle Nowej Osadzie, oraz udzielenia Zarządowi Województwa Śląskiego zgody na podjęcie działań związanych z przekazaniem

Na podstawie
art. 18 pkt 19 a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
oraz art. 39 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 776 z póĽn. zm),
art. 11 b ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64 z 1998 roku, poz. 414)
w związku z art. 72 ustawy z dnia 13 paĽdziernika 1998 roku -
- przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
(Dz. U. Nr 133, poz. 872 z póĽn. zm.)
§ 1


Sejmik Województwa Śląskiego wyraża wolę przejęcia na własność, w drodze umowy, nieruchomości położonej w Wiśle Nowej Osadzie, oraz udziela zgody Zarządowi Województwa Śląskiego na podjęcie działań związanych z przekazaniem.


§ 2


1. Upoważnić Zarząd Województwa Śląskiego do wystąpienia do Agencji Mienia Wojskowego o przekazanie na własność, w drodze umowy, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
2. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków pb o numerze 1380 oraz pgr o numerach 5134/11, 5134/12, 5134/13, 5134/14, 5134/15, 5134/16, 5134/17, 5134/19, 5134/29, 5134/31, 5134/32, 5134/33, 4996/16, 5805, położona jest w miejscowości Wisła Nowa Osada, przy ulicy Wyzwolenia 4, dla której prowadzona jest KW o numerze 43279.


§ 3


Zagospodarować przedmiotową nieruchomość na cele związane z wykonywaniem zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych realizowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego.


§ 4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 5


Termin wykonania uchwały - niezwłocznie.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713