Czas wygenerowania treści 2020-08-14 05:01:45

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/18/2/2000 z dnia 13 marca 2000 roku
w sprawie:
nabycia przez Województwo Śląskie akcji Funduszu Górnośląskiego S.A.

Na podstawie
art. 16 ust. 1 i art. 18 pkt. 19 lit. e
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
§ 1


Zobowiązać Zarząd Województwa do wystąpienia do Ministra Skarbu, w trybie z art. 50 ustawy o samorządzie województwa, z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu akcji Funduszu Górnośląskiego S.A., będących własnością Skarbu Państwa.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713