Czas wygenerowania treści 2020-07-14 17:54:46

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/17/6/2000 z dnia 21 lutego 2000 roku
w sprawie:
rozpatrzenia informacji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o stanie fitosanitarnym w województwie śląskim w roku 1999

Na podstawie
art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.) w związku z treścią art. 49 a ust. 2
ustawy z dnia 12 lipca 1995 roku o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. Nr 90, poz. 446 z póĽn. zm.)
§ 1


Po rozpatrzeniu, przyjąć informację Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o stanie fitosanitanym w województwie śląskim w roku 1999, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713