Czas wygenerowania treści 2020-11-28 23:26:00

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/17/5/2000 z dnia 21 lutego 2000 roku
w sprawie:
budowy zbiornika przeciwpowodziowego "Racibórz Dolny" na rzece Odrze w województwie śląskim

Na podstawie
art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
§ 1


Pozytywnie zaopiniować program zadania rządowego pod nazwą "Budowa zbiornika przeciwpowodziowego "Racibórz Dolny" na rzece Odrze w województwie śląskim" jako przedsięwzięcia znaczącego dla rozwoju województwa śląskiego.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713