Czas wygenerowania treści 2020-05-26 19:08:52

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/15/4/2007 z dnia 7 listopada 2007 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Województwo Śląskie akcji Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw SA w Katowicach będących własnością Skarbu Państwa

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. e i w trybie art. 50
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz mając na uwadze wniosek Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 12 września 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz
Województwa Śląskiego akcji w/w przedsiębiorstwa

§ 1


Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Województwo Śląskie, stanowiących własność Skarbu Państwa, 17.546 akcji Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw SA z siedzibą w Katowicach o wartości nominalnej 1.000 zł każda, tj. łącznej wartości 17.546.000 zł, co stanowi 74,332 % kapitału zakładowego Spółki.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-11-2007 15:12:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713