Czas wygenerowania treści 2021-01-28 16:59:42

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/16/1/2000 z dnia 10 stycznia 2000 roku
w sprawie:
współorganizowania VI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich - Śląsk 2000

Na podstawie
art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.) w związku z art. 111 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póĽn. zm.)
oraz art. 4, art. 5 ust. 4 i art. 42 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z poĽn. zm.)
§ 1


Podjąć z Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki współorganizowanie "VI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich - Śląsk 2000", zwanej dalej Olimpiadą, przeznaczając na ten cel kwotę 902.000,- zł, ujętą w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2000.

§ 2


Zlecić przeprowadzenie Olimpiady Śląskiemu Związkowi Związków i Klubów Sportowych w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kościuszki 191, kod 40-525, w zakresie uzgodnionym w porozumieniu z Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713