Czas wygenerowania treści 2021-01-23 09:17:57

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/13/3/1999 z dnia 8 listopada 1999 roku
w sprawie:
wydania opinii dotyczącej przedłożonych przez Wojewodę Śląskiego zasad i kryteriów podziału środków na dofinansowanie w roku 2000 inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania własne

Na podstawie
art. 11 ust. 2 pkt 2, art. 12 pkt 2 oraz art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 91 poz. 576 z póĽn. zm.)
w związku z art. 44 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000
(Dz. U. Nr 150 poz. 983 z póĽn. zm.)
§ 1


Zaopiniować pozytywnie propozycję Wojewody Śląskiego dotyczącą zasad i kryteriów podziału środków na dofinansowanie w roku 2000 inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania własne.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713