Czas wygenerowania treści 2020-07-06 11:37:42

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/13/2/1999 z dnia 8 listopada 1999 roku
w sprawie:
niepowołania przez Zarząd Województwa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Na podstawie
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91 poz. 576 z póĽn. zm.)
§ 1


Sejmik Województwa Śląskiego wyraża zaniepokojenie faktem niepowołania przez Zarząd Województwa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pomimo uchwały Rady Nadzorczej i wniosku Rady Nadzorczej do Zarządu Województwa.

§ 2


Sejmik Województwa Śląskiego wzywa Zarząd do podjęcia niezwłocznie działań zmierzających do unormowania sytuacji w Zarządzie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej.

§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713