Czas wygenerowania treści 2020-02-24 05:24:53

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/13/1/2007 z dnia 19 września 2007 roku
w sprawie:
przedłużenia na lata 2007-2008 obowiązywania Zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004 obowiązującego w latach 2005-2006 oraz wprowadzenia do Zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004 obowiązującego w latach 2005-2006, przedłużonego na lata 2007-2008 tabel finansowych na rok 2007

Na podstawie
art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Przedłuża się na lata 2007-2008 obowiązywanie Zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004 obowiązującego w latach 2005-2006, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/31/9/2005 z dnia 21 lutego 2005 roku.


§ 2


Wprowadza się do Zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004 obowiązującego w latach 2005-2006, przedłużonego na lata 2007-2008, dwie tabele finansowe na rok 2007:


Tabela 7. - Struktura finansowa zadań własnych i inwestycji wieloletnich w ramach Programu na 2007 rok.


Tabela 8. Podział środków finansowych na inwestycje wieloletnie (inwestycje wymienione w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2000, Dz. U. Nr 7, poz. 85) na 2007 rok.


będące załącznikami do niniejszej uchwały.


§ 3


Zaktualizowany Wojewódzki Program Operacyjny Województwa Śląskiego na rok 2004 obowiązujący w latach 2005-2006, przedłużony na lata 2007-2008, stanowi załącznik do uchwały.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-09-2007 14:19:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713