Czas wygenerowania treści 2020-07-03 14:57:38

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/12/5/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 roku
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne w zakresie obiektów sportowych

Na podstawie
art. 8 a, art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Udziela się Gminie Łazy w 2007 roku pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 3.000.000 zł (trzy miliony zł) na dokończenie budowy basenu krytego.


§ 2


Udziela się pomocy finansowej w łącznej wysokości 2.240.000 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy zł) na budowę boisk wielofunkcyjnych następującym jednostkom samorządu terytorialnego:  • Powiat Częstochowski - 320.000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy zł),

  • Gmina Konopiska - 320.000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy zł),

  • Gmina Kłomnice - 320.000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy zł),

  • Gmina Ożarowice - 320.000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy zł),

  • Gmina Czernichów - 320.000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy zł),

  • Gmina Lubliniec - 320.000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy zł),

  • Gmina Zebrzydowice - 320.000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy zł).


§ 3


Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zawarcia z jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, umowy regulującej zasady udzielenia pomocy finansowej.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-09-2007 13:48:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713