Czas wygenerowania treści 2020-09-27 18:10:00

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/10/8/2007 z dnia 11 lipca 2007 roku
w sprawie:
uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odnośnie obwodów łowieckich Województwa Świętokrzyskiego

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
w związku art. 27 ust. 2
ustawy z dnia 13 paĽdziernika 1995 roku – Prawo łowieckie
(t. j. Dz. U. Nr 127 z 2005 roku, poz. 1066 z póĽn. zm.)
§ 1


1. Uzgadnia się projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odnośnie obwodów łowieckich Województwa Świętokrzyskiego, poprzez przyjęcie bez zastrzeżeń projektowanego podziału obszaru Województwa Świętokrzyskiego na obwody łowieckie.

2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie obwodów łowieckich Województwa Świętokrzyskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-07-2007 09:30:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713