Czas wygenerowania treści 2020-09-30 17:38:01

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/9/10/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku
w sprawie:
przyjęcia oświadczenia dotyczącego projektu likwidacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie
§ 18 a ust. 2 pkt 4
Statutu Województwa Śląskiego
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z póĽn. zm.)
§ 1


Przyjmuje się oświadczenie dotyczące projektu likwidacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, stanowiące załącznik do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-06-2007 13:11:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713